หัวหน้าส่วนราชการ

28471 23 

ประกาศ

หนังสือเวียน / เอกสารการประชุม

วีดีโอประชาสัมพันธ์ (2)

ประชาสัมพันธ์

 • หนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <<รายละเอียด>>newna
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือ 90 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี <<รายละเอียด>>newna
 • เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"  <<รายละเอียด>> 
 • การผลิตและการตลาดแพะรุ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 <<รายละเอียด>>
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 <<รายละเอียด>>
 • การคัดเลือกพันธุ์กระบือ <<รายละเอียด>>
 • ช้างพลายสำลี ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 • ขับเคลื่อนกระบือจังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 • เกษตรแปลงใหญ่ และการทำแปลงหญ้า <<รายละเอียด>>
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 <<รายละเอียด>>
 • ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จังหวัดอุทัยธานี <<รายละเอียด>>
 • หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" <<รายละเอียด>>
 • สื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" <<รายละเอียด>>
 • เผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัยวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565) <<รายละเอียด>> 
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 <<รายละเอียด>> 
 • โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 <<รายละเอียด>> 
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค https://shorturl.asia/CmEQ3 
 • ประกาศผลผู้ชนะการจดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 <<รายละเอียด>>
 • ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดของราชการ <<รายละเอียด>>
 • เกษตกรปราดเปรื่องสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2565 <<รายละเอียด>>
 • การให้อาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุน <<รายละเอียด>> 
 • ประกาศนโยบายการไม่รับและไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <<รายละเอียด>> 

 

 

 

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
29824
Today3
Yesterday8
This_Week1
This_Month348
All_Days29824

กำลังออนไลน์

มี 396 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์