ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี.........

เดิม : อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี(หลังเก่า) ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 กรมปศุสัตว์ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ ในพื้นที่ราชพัสดุจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2538

ที่อยู่หน่วยงาน.....49 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000....โทรศัพท์ ......056-970112..........โทรสาร.......056-970112......