ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์   056-970112 ,056-970004 โทรสาร 056-970112 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.map dld