271555

วันที่ 8-9 กันยายน 2563 นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และการขับเคลื่อนนโยบายการปศุสัตว์สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 และร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1598922055594

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับ นายนที เจนประเสริฐปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีและปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียและตรวจเยี่ยมการติดตั้งมุ้งเพื่อป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าโดยสอบถามและให้คำแนะนำในการป้องกันโรค ตรวจเยี่ยมฟาร์มกระบือ แนะนำการใช้อาหาร การปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียม ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

DSCN0736

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคกิจกรรมงาน/โครงการต่างๆ และวางแผนการดำเนินการโครงการฯ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย, ปศุสัตว์อำเภอ,หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานด้วยกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

29349

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมร่มฉัตร (หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่) มีกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ

timeline 20200824 152800

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.40 -12.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง และปศุสัตว์อำเภอลานสัก ร่วมกันตรวจรับรอง(ต่ออายุ)ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน(อภิวัฒน์ฟาร์ม อำเภอหนองขาหย่าง และ อำพลฟาร์ม อำเภอลานสัก) ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า.ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐานทั้งสองฟาร์มดังกล่าว.มีการปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ดีทุกประการ