ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี    ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน    ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง    ปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์   
grek saut sarayut Arnon
นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์ นายสรายุทธ วรรณสูตร นายอานนท์ นวกุล
สัตวแพทย์อาวุโส สัตวแพทย์อาวุโส สัตวแพทย์อาวุโส สัตวแพทย์อาวุโส
   pajetra  tay 2  
   นางสาวพิจิตรา ชาบาง  นางสาวรัฐภรณ์ อัครสมาธินันท์  
   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
       
 ปศุสัตว์อำเภอห้วยคต  ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่  ปศุสัตว์อำเภอลานสัก  ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง
 saravut  jak  montre boy 
 นายสราวุฒิ จิวะชาติ  นายสุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมี  นายมนตรี กีตา  นายเวทิตว์ กอบเกตกรรม
 สัตวแพทย์อาวุโส  สัตวแพทย์อาวุโส  สัตวแพทย์อาวุโส  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
   gink  prava  
   นางสาวกิ่งกนก ประเสริฐ  นางสาวแพรวา ศรีสังข์  
   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ