59880

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ หมู่ 10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน มีเกษตรกรรับบริการทำหมันสุนัข-แมว สุนัข เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวม 2 ตัว แมว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 17 ตัว รวม 23 ตัว ฉีดวัคซีน 25 ตัว แจกเวชภัณฑ์สัตว์เกษตรกร 214 ราย และให้คำปรึกษาคำแนะนำเลี้ยงสัตว์เกษตรกร 214 ราย