482020 ๒๐๐๘๐๔ 12

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นำโดย นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดทุ่งทอง บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์