467197

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ของ​สำนักงาน​ ป.ป.ท. เขต​ 6​ พิษณุโลก​ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลห้วยรอบ​ อำเภอหนองขาหย่าง​ จังหวัดอุทัยธานี