ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโค-กระบือ เพศเมีย ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ <<รายละเอียด>>