ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<อ่านเพิ่มเติม>>

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<อ่านเพิ่มเติม>>

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<อ่านเพิ่มเติม>>

เอกสารร่างประกวดจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี<<อ่านเพิ่มเติม>>

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี <<อ่านเพิ่มเติม>>