ตรวจฟาร์มก่อนลงไก่เมธีฟาร์ม ๑๙๐๙๐๕ 0007

วันที่ 5 กันยายน 2562 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ออกตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน และตรวจติดตามฟาร์มก่อนลงลูกไก่ ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่