50914

วันที่ 12 กันยายน 2564 นายอภิชัย โพธิ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรค LSD ในการรักษาสัตว์ป่วย ,มอบ เวชภัณฑ์ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์อื่นๆ