53

วันที่ 22 กกรกฎาคม 2563 ที่อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี  นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นายนุภาษ สันตยานนท์เกษตรและสหกรณฒจังหวัดอุทัยธานี  นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตวฒจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเกษตรกรจำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์  ได้มอบกระบือเพศเมียในโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 28 ตัว ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร , มอบถุงยังชีพสัตว์ ให้แก่ผู้แทนประชาชนผู้รับบริการฯ , ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยขบวนรถหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุทัยธานี ออกไปให้บริการแก่เกษตรกรตามพื้นที่

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  กรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยั่งยืน

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563  มีพื้นที่เป้าหมาย 8 อำเภอ จำนวน 13 ตำบล 19 หมู่บ้าน คาดว่าจะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 700 ราย  จำนวนสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับบริการไม่น้อยกว่า 5,000 ตัว และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6     สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม  สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์  การสำรวจสภาวะโรค  การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้ คำแนะนำ เป็นต้น