972020 ๒๐๐๗๐๙ 14

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี 2560-2563 ณ หอประชุมสะแกกรัง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีน ให้กับสัตว์เลี้ยง ที่ประชาชนนำมาร่วมงานดังกล่าว