ประกาศผลการประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนและการปฏิบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป <<รายละเอียด>>