ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง  ปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์ 
grek  saut

 sarayut

 

 

 

          ว่าง

นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย นายสะอาด ชาญกิจกรรณ์  นายสรายุทธ วรรณสูตร

 

       
       
       
 ปศุสัตว์อำเภอห้วยคต  ปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่  ปศุสัตว์อำเภอลานสัก  ปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง
 saravut

jak 

 montre

 

 

 

          ว่าง

นายสราวุฒิ จิวะชาติ

นายสุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมี

 นายมนตรี กีตา

 

   gink    
   นางสาวกิ่งกนก ประเสริฐ    
   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน